Våra allmänna villkor

Tillämpning och Konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med TW Consulting i Solna AB, organisationsnummer 556711-6685, nedan kallat ”Hockeygear”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Dataskyddsförordningen (GDPR) på samtliga köp på www.hockeygear.se.

Personuppgifter

Läs mer om vår behandling av personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Priser och Avgifter

De priser som anges på www.hockeygear.se anges inklusive mervärdesskatt (moms). Kostnad för frakt specificeras i kassan. Kostnad för returer och outlösta paket betalas av kunden.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Hockeygears skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Hockeygears förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Hockeygear rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Pris- och Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Hockeygear rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Hockeygear inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Integritetspolicy

Leveransvillkor

Återbetalningspolicy

Medlemsvillkor